מיקרוסקופ

 
 

המיקרוסקופ מאפשר דיוק בתחום טיפולי השורש ואבחנה ממוקדת

 
wand